FAQ

gyakran feltett kérdések

1

Hogyan tudja megbízni az Amicus iuris-t a követelésének a megfizettetésével?

A hitelező és a mi cégünk közöti üzleti viszony, a szerződő felek jogait, felelősségeit és kötelezettségeit szabályozó külön szerződés megkötésével jön létre. A szerződés aláírása után, az esedékes követeléseket érintő adatokat a hitelező elektronikus, postai, személyes vagy más megfelelő módon továbbítja az Amicus iuris-nak.

Abban az esetben, ha szeretné, hogy egyik képviselőnk meglátogassa és rámutasson Önnek a szerződési viszonyunk sajátosságaira, kattintson ide.

2

Milyen módon történik a követelés megfizettetése?

A kötelezettségről, ennek esedékességéről, értékéről és a fennalló lehetőségekről az adós írásos úton, telefonon, e-mail, sms útján vagy más megfelelő módon értesül. Az adóssal való kapcsolat felvételének és kommunikációjának célja a követelés megfizettetésé egyszeri befizetéssel vagy részletfizetés útján.

3

Hogyan járnak el az adós csődbejutása vagy hosszan tartó számlazárlata esetén?

Az adós számlazárlata nem jelenti automatikusan azt, hogy az esedékes követelést nem lehet más törvényes úton megfizettetésre bocsátani. Abban az esetben, ha az adós ellen csődeljárás került megíndításra, kizárólag a csődeljárás keretein belül lehet megfizettetni az adott követelést.

4

Fennáll-e a külföldi követelések megfizettetési lehetősége?

Az Amicus iuris egy fejlett, esedékes követelések megfizettetésével foglalkozó, európai üzleti lánc része. Külföldi követelés esetén, az adósról meglévő adatok alapján, legrövidebb időn belül tájékoztatni tudjuk Önt a rendelkező megfizettetési lehetőségekről.

5

Hogyan kerül megfizettetésre a szolgáltatásunk?

Az Amicus iuris a nyújtott szolgáltatásért szolgáltatási díjat számol fel, amely a megfizettetett összeg százalék értékének felel meg, összhangban a no win, no fee rendelkezéssel. Más szóval, a mi bevitelünk minden egyes esetben a mi sikerünktől függ. Csak az adós befizetése után kerül elszámolásra az előre megbeszélt és a szerződésben meghatározott szolgáltatási díjunk.

6

Mint adósnak, van-e az adósságom mellet más kötelezettségem az Amicus iuris-szal szemben?

Nincs. Az Amicus iuris által kieszközölt követelés megfizettetéssel nem keletkezhetnek az adóssal szemben más kiegészítő kötelezettségek, az adós és a hitelező alap jogviszonyából eredendőeken kívül. Szóval, az alaptartozás és az ahhoz tartozó esetleges mellékkövetelések mellet, nem keletkezhetnek más, az adóst terhelő kötelezettségek.

7

Az Amicus iuris nyújt-e konzultációs szolgáltatásokat a követelés megfizettetése terén?

Igen. Az Amicus iuris összehasonlítási előnye, mindenképpen az, hogy a megfizetettésben szerzett tapasztalata és az érdekelt felek üzleti kapacitásainak elemzése alapján, biztosan rá tud mutatni a keletkezett helyzet megfelelő megoldási lehetőségeire, legyen az az önkéntes megfizettetési eljárás lebonyolításá vagy a szükséges bírósági eljárásnak a megindítási javaslata. Az Amicus iuris az önkéntes megfizettetés mellet, jelentős tapasztalattal rendelkezik a végrehajtókkal való együttműködés térületén is.

8

Miért válaszon pont minket?

A munkánkban igyekszünk a piac szükségleteihez és minden egyes kliensünk igényeihez alkalmazkodni. Továbbá, a megfizettetés során teljes mértékben a hitelező érdekét tartjuk szem előtt. Úgy szintén, a munkánkban jelentős mértékben az információs technológiák lehetőségeire, valamint a modern kommunikációs módszerekre támaszkodunk, törekedve az eljárás optimalizálására, amely megfelelő hatékonyságot és gazdaságosságot eredményez.

Amikor hozzánk fordul, biztos lehet, hogy a megfizettetési ügyét egy tapasztalt és szakképzett csapatra bízta. Mi más kellene a sikerhez?!